Obozy integracyjne na Śląsku w latach dwudziestych i trzydziestych

Pod redakcj_ Eugena Rosenstocka i Carla Dietricha von Trothy, trans. Gisela Nowicka and Jacek Rumiński (Wrocław: 1993), 120 pp. {Translation of Das Arbeitslager (1931).} Not microfilmed. – 1993